İŞLEM ÜCRETLERİ

İŞLEM ÜCRETLERİ

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
0-1000 402
1001-3000 602
3001-5000 854
5001-10000 1041
APLİKASYON 10001-20000 1132
20001-50000 1297
50001-100000 1551
100001-200000 1917
200001-500000 3103
500000 den sonra her 100000 için 547
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 19
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 402
10 Noktadan sonra her bir nokta için 17
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 416
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,06
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 146
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 146
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) Maktu* 274
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 146
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 128
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

474
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 274
İlave her bir parsel için (Maktu*) 146

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

128

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 128
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

27
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 195
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 25

Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,03 olarak alınacaktır.